ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับ
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินอื่นๆของสถานศึกษา
วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558NAI3 NAI6 NAI5 NAI4 NAI3 NAI2 NAI1

ติดต่อ สพป.สก.1