สพป.สระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านในภาค ก และ ภาค ข ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งมีวิชาเอกที่เปิดทำการสอบคัดเลือกจำนวน ๘ เอกวิชา และมีผู้สอบผ่านในภาค ก และ ภาค ข จำนวน ๖๔๒ คน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยการนำของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้จัดประชุมเตรียมการสอบและแนวทางการดำเนินการสอบ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยได้เดินออกตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบทุกห้อง พร้อมให้กำลังคณะกรรมการการสอบ และผู้ที่เข้าสอบ เพื่อให้การสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถคัดสรรบุคคลที่มีความสามารถอย่างแท้จริง เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีนางอำภา พรหมวาทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มาติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ด้วย

IMG_8268 IMG_8324 IMG_8325 IMG_8337 IMG_8343 IMG_8349 IMG_8355 IMG_8358 IMG_8363 IMG_8366 IMG_8385 IMG_8386 IMG_8394 IMG_8399 IMG_8401 IMG_8410 IMG_8414 IMG_8424 IMG_8427 IMG_8429

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา