การเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร

วันที่ 6 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ต้อนรับการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร

นำโดย ผอ.วิทธิศักดิ์  สิงหาจุลเกตุ และ ผอ.เสถียร  เกตุเล็ก

page1

ติดต่อเรา