ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เลื่อนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากกำหนดวันประชุมแล้วจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อ สพป.สก.1