อบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย และสร้างมาตรฐานด้านดนตรีไทย สำหรับครูและนักเรียน

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

จัดอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย

และสร้างมาตรฐานด้านดนตรีไทย  สำหรับครูและนักเรียน

page6 page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1