แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข.และภาษี ปี2557 (แจ้งครั้งที่ 3)

แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณามารับเอกสารสำคัญของตัวท่านเอง 

เมือง 1.บ้านคลองหมี  2.บ้านลุงพลู

เขาฉกรรจ์ 1.บ้านท่าเต้น 2.บ้านพรสวรรค์  

ลองหาด  1.ทับทิมสยาม 05  2.บ้านเขาดิน 3.บ้านคลองหาด  4.บ้านชุมทอง  5.บ้านซับถาวร  6.บ้านซับน้อย                     7.บ้านวังยาง  8.บ้านห้วยไคร้  9.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

วังน้ำเย็น  1.บ้านทัพหลวง  2.บ้านท่าตาสี  3.บ้านวังแดง  4.บ้านหนองปรือ  5.วังจระเข้   

วังสมบูรณ์  1.บ้านคคลองทราย 2.บ้านซับเกษม  3.บ้านซับสิงห์โต  4.บ้านไพรจิตรวิทยา  5.บ้านไร่สามศรี                                 6.บ้านวังดารา  7.วังศรีทอง

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1