ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา

           ตามที่  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ  ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา     ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  1  รายssas

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ (see all)
ติดต่อเรา