ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

นายศักดิ์ชัย บรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑  สพป.สระแก้ว เขต ๒  ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ ในการออกตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านเขาสิงโต ต.บ้านแก้อง อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_3560 IMG_3565 IMG_3617 IMG_3566 IMG_3562 IMG_3561 IMG_3560 IMG_3618

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1