ประเมินผล นิเทศ ติดตาม การศึกษา

9 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย นายเชาวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1 ในการนี้คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?192

ติดต่อ สพป.สก.1