(ด่วนที่สุด) การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ)

ด้วย  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 1 แจ้งสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2558 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดสอบในวัน เสาร์ ที่ 14  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี   จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบจัดพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขัน  รอบสอง  ได้จาก เว็บไซต์  obecimso.net.  ตั้งแต่บัดนี้  โดยใช้  username  และ password ของโรงเรียนเอง และควรเข้าสนามสอบก่อนเวลาประมาณ  30  นาที  ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร  081-377-9101

ติดต่อ สพป.สก.1