ทัศนศึกษาเมืองโบราณ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

ทางโรงเรียนบ้านสี่แยก ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

t1

t2

t3

t4

t5 t6

Message us