เก็บตก ค่ายคุณธรรมนำชีวิต(โรงเรียนทำดีรักษาศีล ๕) ทำดี ๘๗ ข้อ ถวายพ่อหลวง

วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิต(โรงเรียนทำดีรักษาศีล ๕) ทำดี ๘๗ ข้อ ถวายพ่อหลวงขึ้น
ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการทำความดี รักษาศีล ๕
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
และการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

โดยการจัดค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระครูณรงค์ อคฺคสีโล เลขาฯเจ้าอาวาส วัดหนองปัญหา
เป็นผู้มาให้ความรู้กับนักเรียน

224 2 15 1 12 21 24 25

หลังจากพระอาจารย์สอนภาคทฤษฎีเสร็จเรียบร้อย
ก็มีการสอนภาคปฏิบัติ ทั้งการทำสมาธิ และการเดินจงกลม

DSCF1228 DSCF1226 DSCF1236 DSCF1239

ติดต่อเรา