วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ได้มีข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_8257 IMG_8253 IMG_8252 IMG_8251 IMG_8243 IMG_8241 IMG_8230 IMG_8226 IMG_8222 IMG_8220 IMG_8208

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา