ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเกดแก้ว และโรงเรียนบ้านวังแดง เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

page3 page2 page1

ติดต่อ สพป.สก.1