กิจกรรมเพื่ออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558

กิจกรรมเพื่ออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง ประจำปีการศึกษา 2557

ประธานกล่าวเปิดงาน :นายประสิทธิ์ พรมสร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

ผู้กล่าวรายงาน : นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

มีผู้กำกับ รองผู้กำกับ วิทยากร จำนวน 53 คน       ลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 202 นาย จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 – 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

8 โรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้

1.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

2.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

3.โรงเรียนบ้านพระเพลิง

4.โรงเรียนบ้านท่าเต้น

5.โรงเรียนบ้านท่าผักชี

6.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

7.โรงเรียนบ้านภูเงิน

8.โรงเรียนบ้านบึงพระราม
วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
SAE00 SAE01 SAE02 SAE03 SAE04 SAE1 SAE2 SAE3 SAE4 SAE5 SAE6 SAE7 SAE8 SAE9 SAE10 SAE11 SAE12 SAE13 SAE14 SAE15 SAE16 SAE17 SAE18 SAE19 SAE20 SAE21 SAE22 SAE23 SAE24 SAE25 SAE26 SAE27 SAE28 SAE29 SAE30 SAE31 SAE32 SAE33 SAE34 SAE35 SAE36 SAE37 SAE38 SAE39 SAE40 SAE41 SAE42 SAE43 SAE44 SAE45 SAE46 SAE47

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
SEA1 SEA2 SEA3 SEA4 SEA5 SEA6 SEA7 SEA8 SEA9 SEA10 SEA11 SEA13 SEA12 SEA14 SEA15 SEA16 SEA18 SEA19 SEA20 SEA21 SEA22 SEA23 SEA24 SEA25 SEA26 SEA27 SEA28 SEA29 SEA30

 วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
SSE1 SSE2 SSE3 SSE4 SSE7 SSE5 SSE6 SSE8 SSE9 SSE10 SSE11 SSE12 SSE13 SSE14 SSE15 SSE16 SSE17 SSE18 SSE19 IMG_5526_副本

 

 

 

 

ติดต่อเรา