ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรมและประสบภัย (สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา FIBA) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

เรื่อง  สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด

ทรุดโทรมและประสบภัย (สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา FIBA)

ประจำปีงบประมาณ  2558  ดังเอกสารแนบ

11026569_928049610579403_28181206_n