คณะครูโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดคลองตาสูตร วันที่ 24 เมษายน 2557

นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์  ประธานพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา

ณ วัดคลองตาสูตร

วันที่ 24 เมษายน  2557

IMG_5894

IMG_5908

IMG_5924

IMG_5942

IMG_5880

IMG_5943 

ติดต่อเรา