การเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร

วันที่ 6 มีนาคม 2558  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร นำโดย ผอ. มาโนทส์ เจือทิน  นายปัญญา  พลเภา  และนางสาวญาณิดา  นิยมนา

a01a02a03a04

ติดต่อ สพป.สก.1