ต้อนรับ ผู้บริหารสัญจร

ุ6 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปี 2558 โดยนายสมยศ ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1 และนางนงนุช สมมิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1 ในการนี้นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ กล่าวต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมรอบบริเวณโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?191

ติดต่อ สพป.สก.1