รายงานสรุปเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้รายงานการปรับลดค่างานก่อสร้างตามแบบรายงานที่กำหนด                                                                                                                                                               แก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มนโยบายและแผน) ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเวลา 14.00น.                                                                                                                                               หรือติดต่อรายงานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือเบอร์089-8625139 หรือจัดส่งข้อมูลผ่าน                                                                                                                                                            ทางอีเมลล์ [email protected] โดยด่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.wanida

ติดต่อ สพป.สก.1