เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ นายปัจฉิม โพธิจันทร์

เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ นายปัจฉิม  โพธิจันทร์   อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำลี    ในวันที่ 6 มีนาคม 2558  เวลา 16.00 น.  ณ วัดวังน้ำเย็น  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1