ด่วนที่สุด รายงานสรุปเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้รายงานสรุปเปรียบเทียบการปรับลดลดค่างานก่อสร้างส่งข้อมูลดังกล่าว                                                                                                                                          910 9101แก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเวลา 13.00 น.

ติดต่อเรา