คนดี สพป.สก1

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ15.00 น. นายธันติโส ตามแต่รัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้เก็บกระเป๋าเอกสารซึ่งมีเงินจำนวน 10,000 บาท รวมอยู่ด้วย ณ บริเวณถนนสุวรรณศร หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดหนองกะพ้อ อ.เมือง จ.สระแก้ว จากนั้นได้นำมาแจ้งที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีนายธานินทร์ คังคายะ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับแจ้ง จึงได้ตรวจสอบเอกสารเพื่อหาข้อมูลเจ้าของ จึงทราบว่าเป็นของนางจำลอง ฉลาดถ้อย อาชีพทำไร่เกษตรกรรม แล้วได้ติดต่อไปยังหมู่บ้านตามที่อยู่ และนางจำลองจึงได้ติดต่อแสดงหลักฐานยืนยัน การเป็นเจ้าของและเพื่อรับเอกสารพร้อมเงินดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในเวลา 16.20 น. โดยได้กล่าวแสดงความขอบคุณและมอบรางวัลตอบแทนให่แก่นายธันติโส จำนวน 1,000 บาท

IMG_3319

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1