การจัดส่งหนังสือ “สยามินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี”

ด้วยบริษัท เอส.ซี. พับลิเคชั่น จำกัด ได้จัดส่งหนังสือ “สยามินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี”

โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อรับหนังสือดังกล่าว ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

รายชื่อโรงเรียน

ติดต่อเรา