ขอเชิญร่วมแข่งขันนักบินน้อย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้มีความพร้อมและสนใจสามารถสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ http://inno.obec.go.th ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (ใบสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้)

Image (83)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา