ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านวังใหม่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ. เขตฯ บุญสม ทองทา คณะศึกษานิเทศ และคณะผู้บริหารได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย

http://www.banwangmaischool.com/Web%20Galleries/Web%202557/Eng%20Camp%20to%20AEC%202557.html

ติดต่อเรา