โครงการบฏิบัติธรรม ต.สระขวัญ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ตำบลสระขวัญ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดแก่งสีเสียด อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๑๐ โรงเรียน โดยได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

IMG_3222 IMG_3226 IMG_3228 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3237 IMG_3240 IMG_3245 IMG_3250 IMG_3254 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3260 IMG_3268 IMG_3277 IMG_3286 IMG_3294

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา