(ด่วนที่สุด)การศึกษาดูงานและร่วมประชุมวิชาการชมรมครูวิทยาศาสตร์

ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ (วทร.22)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา   วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  รถออกจากสระแก้ว  จุดที่ 1  ณ. สพป.สระแก้ว  เขต 1   จุดที่  2  หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   เวลา 05.00  น.  การแต่งกายด้วยเสื้อชมรมครูวิทยาศาสตร์หรือชุดสุภาพ  สอบถามที่  ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร. 081-377-9101  55 (1)

ติดต่อ สพป.สก.1