เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ณ สำนักสงฆ์เนินสายฝน
วันที่ 3 – 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  ทำสมาธิ  ฟังธรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19งใน

ติดต่อ สพป.สก.1