สอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557

วันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบ คือ นักเรียนชั้น ป.2,ป.4 และ ป.5

010203040506

ติดต่อ สพป.สก.1