สอบ NT ปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบ NT ปีการศึกษา 2557 ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน

010203040506

ติดต่อเรา