โครงการปฏิบัติธรรม ต.หนองบอน

นายเรือง จันทพันธ์  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเจริญสุข ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
๒. โรงเรียนบ้านท่าแยก
๓. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
๔. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

IMG_3277 IMG_3282 IMG_3283 IMG_3290 IMG_3292 IMG_3293 IMG_3294 IMG_3296 IMG_3298 IMG_3299 IMG_3300

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ   กำกับ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1