การสอบข้อสอบกลาง ป.2 , 4 ,5 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 มีการจัดสอบข้อสอบกลาง  ป.2 , 4 ,5  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา