การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร อาหารและน้ำปานะ การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง และโครงการธรรมจาริณีเนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการบรรพชาสามเณร

กำหนดการธรรมจาริณ๊

ติดต่อ สพป.สก.1