ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและสบภัย(บ้านพักครู)ดังแนบIMG23568

ติดต่อเรา