ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบป.2,ป.4และป.5เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบป.2,ป.4และป.5 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องเกียรติยศ  อาคาร 4 (อาคาร 4 ชั้น)

ติดต่อเรา