สพฐ.ขยายเวลาส่งโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ตามที่สพฐ.ได้ขยายเวลาส่งโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ได้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558
สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558  เพื่อจัดส่งสพฐ.ต่อไป

ติดต่อเรา