การรับข้อสอบ ป.2 , 4 ,5 (ข้อสอบกลาง) เครือข่ายสระแก้ว

รับข้อสอบ ป.2 , 4 ,5 (ข้อสอบกลาง)

ให้โรงเรียนในเครือข่ายสระแก้ว มารับข้อสอบที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันที่  2 มีนาคม 2558   เวลา 15.00 น. – 16.00 น. 

ติดต่อเรา