เชิญประชุม (การใช้ข้อสอบกลาง) สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ขอเชิญประชุมกรรมการคุมสอบ(การใช้ข้อสอบกลาง)  ป.2 , 4 ,5

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา  7.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1