ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อสมศักดิ์ สวัสดิ์ลักษณ์

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อสมศักดิ์ สวัสดิ์ลักษณ์ บิดาของ ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาโด ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2557

เวลา 16.00 น.  ณ  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)

ติดต่อเรา