แจ้งโรงเรียนเครือข่ายปีฆ้องฉลองราชย์รับแบบทดสอบ

imagesแจ้งให้โรงเรียนในเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์มารับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  ของชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5  ในวันที่ 2 มีนาคม  2558   ที่โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) เวลา 15.00 . เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1