โรงเรียนบ้านเขาข่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง

โรงเรียนบ้านเขาข่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และส้วมแบบ สปช.601/26  โดยไม่ผูกพันงบประมาณ ราคากลาง 269,900 บาท กำหนดยื่นซองวันที่ 2 – 12 มีนาคม 2558  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านเขาข่า  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 037-550037  และ 084-4582571     IMG

ติดต่อ สพป.สก.1