ร่วมฉลองศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองปรือ

ร่วมฉลองศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองปรือ

              “นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ เข้าร่วมงาน ร่วมฉลองศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองปรือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในงานมีกิจกรรม ตักบาตรอาหารคาว หวาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รำเปิดงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี และรำวงย้อนยุค ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน การบูรณะปฏิสังขรวัด โดยในงาน มีผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี นอกจากจะอิ่มบุญจากพรหลวงตาแล้ว งานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้มีความใกล้ชิด และสัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นอีกด้วย”

IMG_7217 IMG_7228 IMG_7239 IMG_7250 IMG_7256 IMG_7270 IMG_7275 IMG_7281 IMG_7291 IMG_7362 IMG_7392 IMG_7423 IMG_7425 IMG_7433 IMG_7441 IMG_7445 IMG_7449 IMG_7453 IMG_7464 IMG_7469 IMG_7479 IMG_7509 IMG_7516 IMG_7536 IMG_7541 IMG_7562 IMG_7569 IMG_7587 IMG_7599 IMG_7610 IMG_7614 IMG_7619 IMG_7632 IMG_7638 IMG_7648 IMG_7704 IMG_7724 IMG_7735 IMG_7740 IMG_7743 IMG_7750 IMG_7754 IMG_7772 IMG_7782

พจนีย์ คำกำเนิด               ภาพ / เผยแพร่

วันวลิต  เผ่าเผด็จการ       ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว                 อำนวยการ