สพป.สระแก้ว เขต ๑ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้นำนางพนัชกร ปีติตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะตรวจติดตามการดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มาตรวจติดตามการดำเนินงานการสอบครั้งนี้ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและดูกระบวนการในการดำเนินการสอบดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕ ในการสอบครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครจำนวน 17 คน

 

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7