โครงการอบรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลและอนามัย ต.คลองหินปูน ณ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่ 22 – 23 เมษายน 2557

โครงการอบรมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้าน

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 22-23 เมษายน 2557

IMG_5865

IMG_5868

IMG_5866

IMG_5857

 

ติดต่อเรา