ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญรอด คงชมแพ่ง

ด้วยนายบุญรอด คงชมแพ่ง บิดาของ นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง ครูโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2558 เว้นวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558  ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดคลองสี่) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 19.30 น. และฌาปณกิจศพ ในวันที่   7 มีนาคม 2558 ณ เมรุวัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดคลองสี่) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 17.00 น.

ติดต่อเรา