ด่วน แจ้งระเบียบ+ตารางการแข่งขัน มหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังสมบูรณ์

ตามที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์  กำหนดให้มีมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังสมบูรณ์

ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2558  และระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2558 นั้น

ขอแจ้งระเบียบการแข่งขัน  Program

ตารางการแข่งขันและรายชื่อผู้ตัดสิน Rabeaph

ติดต่อ สพป.สก.1