โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านคลองทราย ได้ไปศึกษาเรียนรู้ตามหมวดวิชาต่างๆ  

ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

1511919_877665912293536_7952587042345910782_n 1517564_877666948960099_8660585770586165209_n 1533907_877667072293420_7600297419588819657_n 1908173_877664268960367_6788430349960936537_n 10959402_877666898960104_2399779216591823793_n 10968192_877667735626687_3988181905265847241_n 10981161_877667418960052_916273374410749500_n

ติดต่อ สพป.สก.1