ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีและเกียรติบัตรคณะทำงานวันครูได้ที่คุรุสภาเขตฯ

โรงเรียนสามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องคุรุสภาเขตฯ ข้างกลุ่มบุคคล ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนบ้านแก้ง
โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)
โรงเรียนบ้านท่าเกษม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าแยก
โรงเรียนบ้านท่าระพา
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านป่าระกำ
โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
โรงเรียนบ้านลงพลู
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
โรงเรียนบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
โรงเรียนบ้านไร่สามศรี
โรงเรียนวัดเกศแก้ว
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1