พิธีรับมอบใบประกาศ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรจากนายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการภาษาอังกฤษ โดยชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียน ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนกัลยาณี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

IMG_2971 IMG_3011 IMG_3015 IMG_3024 IMG_3028 IMG_3037 IMG_3039 IMG_3040

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ติดต่อ สพป.สก.1